บรรยายพิเศษ เรื่อง ระบบและทฤษฎีทางพุทธจิตวิทยา โดย พระเดชพระคุณพระศรีคัมภีรญาณ, ศ.ดร.

IMG_0873 IMG_0874 IMG_0875 IMG_0876 IMG_0877 IMG_0878 IMG_0880 IMG_0881 IMG_0883 IMG_0884 IMG_0879

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *