พุทธจิตวิทยา เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

พุทธจิตวิทยา เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตั้งแต่บัดนีเป็นต้นไป

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *